Braids WTx4 By Peter Speer

Braids WTx4 from Peter Speer on Vimeo.

The “WTx4” mode on Braids is four wavetable voices, with control over wavetable position and note spacing.
Braids –> MMG –> Echophon
Z-DSP (Stereo Resonator program) in the Echophon’s feedback loop
Pressure Points is controlling MMG and feedback index VCA
Wogglebug is controlling Braids
Maths is controlling the output VCA

Diode-Ring

3 Responses to “Braids WTx4 By Peter Speer”

  1. Skip November 5, 2016 at 7:58 am #

    If your arilctes are always this helpful, “I’ll be back.”

  2. http://www./ November 15, 2016 at 3:51 am #

    That’s really thinking at an impressive level

  3. privatkredit schufafrei bestellen February 11, 2017 at 8:47 am #

    To není pravda, že homeopatie neléčí. Pouze z hlediska fyziky nemůže účinkovat jinak než jen jako placebo. Ale ani to není zcela neúčinné. Srov. testování medikamentů, kdy někteří pacienti dostanou účinnou látku, jiní placebo, nikdo neví, co dostal, a hyn sa ukáže.(Jen na vysvětlení, že v těch třech "posudcích" nemusí být rozpor. Netřeba zde myslím diskutovat, zda je homeopatie šarlatánská, anebo žůžová. I když mají jasno, srov. velevtipnou část jejich skeče od času 1:33.)

Leave a Reply to http://www./

Gravatar Image